Toiminta-ajatuksemme


Laatu on iloinen asia!

Hampaiston röntgentutkimuksessa tavoitteena on tehdä näkyväksi potilaan
hampaistossa mahdollisesti piilossa oleva muutos siten, että muutos on
saadussa kuvassa havaittavissa. Diagnoosiin pitää myös päästä
kohtuullisella sädeannoksella. Toimimme sen puolesta, että asiakkaamme
saavat omasta kuvantamisketjustaan parhaan mahdollisen hyödyn ilman,
että laadusta huolehtiminen olisi ikävää pakkopullaa.

Kun tutkimusketju toimii kokonaisuudessaan oikein, tavoitteeseen päästään.
Röntgentutkimuksen tavoite voi jäädä savuttamatta muun
muassa seuraavista syistä:

  • kuvantamislaite tuottaa epätyydyttäviä kuvia
  • katseluolosuhteet, joissa kuvia tarkastellaan, ovat puutteelliset
  • kuvantarkastelussa tehdään virheitä
  • havaittu löydös jää kirjaamatta kertomukseen
  • kuvantamislaite antaa tarpeettoman suuren sädeannoksen

Ongelmien tunnistaminen saattaa olla vaikeaa ja ulkopuolinen apu olla tarpeen.

Toimiva laatujärjestelmä auttaa ongelmakohtien tunnistamisessa ja mahdollistaa
ongelmien ennaltaehkäisyn. OptiXray osaa toimivan hammasröntgentoiminnan
laatujärjestelmän rakentamisen ja auttaa asiakkaitaan sen luomisessa
niin, että
hammasröntgentutkimukset ja niiden tulkinta sujuvat parhaalla
mahdollisella tavalla potilaan ja hammaslääkärin parhaaksi. Tämä tapahtuu viranomaisten asettamien vaatimusten mukaan.