Palvelumme


Autamme kirjallisen laadunvarmistusohjelman laadinnassa, teemme suunnitelman sekä työohjeet teknisen laadunvarmistuksen toteuttamisesta, samoin voimme auttaa toiminnan laadunvarmistuksen suunnittelussa.

Laadimme puolestanne säteilytoiminnan turvallisuusarvion ja toimintojen luokittelun.


Teemme röntgenlaitteille niiden käytönaikaista hyväksyttävyyttä mittaavat ST-ohjeen 3.1 mukaiset tekniset testit; mekaanisten toimintojen tarkistuksen, suojavälineiden toimintakunnon arvioinnin, säteilytuoton ja valotusten toistettavuuden mittaukset ja mahdolliset muut laitekohtaiset testit. Laadimme laadunvarmistusohjelman tallenteisiin soveltuvat dokumentit mittaustuloksista. Myös sanalliset arviot laitteiden toimintakyvystä sisältyvät testeihin.

Katselutyöasemien arvioinnissa tarkastelemme katseluolosuhteiden toimivuuden, monitorin suorituskyvyn visuaalisen arvioinnin sekä valovoiman ja tarvittaessa toistokäyrän mittaukset mittalaittein. Laadunvarmistusohjelman mukaiset tallenteet mittaustuloksista ja arviot laitteiden toimintakyvystä sisältyvät testeihin.

Annamme käyttökoulutusta panoraamalaitteille, KKTT-laitteille sekä kuvantamisohjelmille. Koulutus toteuttaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan laitteilla.

Kuvantamislaitteistojen hankinnoissa tarjoamme suunnitteluapua laitehankintoihin ja toimintatilojen suunnitteluun.