Mera information


Information om lagstiftning och myndighetsdirektiv kan du hitta här:

Stuklex på svenska.

Regelverk på svenska finns på Strålsäkerhetscentralens internetsidor stuklex: Lagstiftning Myndighetsdirektiv

Nyaste direktiv som gäller tandundersökningar är ST 3.1 "Tandröntgenundersökningar inom hälsovården" ST 3.1 PDF

På sidan STUK anvisningar finns Kvalitetskontroll av tandröntgenverksamhet och strålskärmning av undersökningsrummet som ger bra råd om hur man ordnar kvalitetskontroll, och annat material delvis på finska.