Mera information


Information om lagstiftning och myndighetsdirektiv kan du hitta här:

Stuklex på svenska.

Regelverk på svenska finns på Strålsäkerhetscentralens internetsidor stuklex: Lagstiftning Myndighetsdirektiv

På sidan STUK anvisningar finns Kvalitetskontroll av tandröntgenverksamhet och strålskärmning av undersökningsrummet som ger bra råd om hur man ordnar kvalitetskontroll, och annat material delvis på finska.