Koulutusmateriaalia

Koulutusmäärävelvoite

Kaikille hammasröntgentutkimuksissa säteilyn käyttöön osallistuville työntekijäryhmille koulutusta pitää järjestää vähintään 20 tuntia 5 vuoden aikana. Hammasradiologeille koulutusvelvoite on suurempi.

Koulutustietojen tallennus
Toiminnan harjoittajan on pidettävä kirjaa säteilyn käyttöön osallistuvan henkilöstönsä täydennyskoulutusta koskevista tiedoista (koulutuksen sisältö ja määrä) siten, että täydennyskoulutus voidaan todentaa työntekijäkohtaisesti vähintään viiden vuoden ajalta. Suositeltava käytäntö on, että toiminnan harjoittaja laatii työntekijöilleen täydennyskoulutusohjelman, jonka toteutumista seurataan.

Mitä koulutusta voi sisällyttää säteilysuojelun täydennyskoulutukseen
Täydennyskoulutus voi olla ohjattua opetusta (ryhmätyötä, demonstraatioita, ohjattua käytännön harjoitusta), omatoimista opiskelua tai osallistumista koulutustilaisuuksiin. Jos täydennyskoulutusohjelmaan kuuluu omatoimista opiskelua, sen osuus on määriteltävä etukäteen ja sen suorittaminen on dokumentoitava.

Täydennyskoulutus voi olla ohjattua opetusta (ryhmätyötä, demonstraatioita, ohjattua käytännön harjoitusta), omatoimista opiskelua tai osallistumista koulutustilaisuuksiin. Omatoimisen opiskelun suorittamisen on syytä dokumentoida koulutettavan kirjallisella ilmoituksella koulutuksen suorittamisesta. Vaihtoehtona on laatia lyhyt tentti tai kuulustelu itseopiskelun suorittamisesta. Joka tapauksessa omatoimisen opiskelun sisältö tulee määritellä erikseen. ST-ohjeen 1.7 liite A on sellaisenaan turhan laaja eikä anna suoria kirjallisuusluetteloita. Omatoimista opiskelua voi sisällyttää täydennyskoulutukseen noin kymmenen tuntia ja sen sisältö voidaan koota seuraavista aiheista.


Omatoimiseen opiskeluun soveltuvat esimerkiksi seuraavat kirjat ja julkaisut:

Teoreettista pohjaa säteilystä ja sen haitoista löytyy alla mainituista teoksista:

Säteilyfysiikan perusteet; STUK: Säteily ja sen havaitseminen, luvut

  1. Ydin- ja säteilyfysiikan perusteet,
  2. Suureet ja yksiköt,
  3. Säteilyn ilmaisimet.

Kirja on luettavissa STUKin sivuilla pdf-muodossa.

Säteilybiologian perusteet: Säteilyn terveysvaikutukset –kirjan luvut

  • Johdatus solubiologiaan - Perimän rakenne ja toiminta,
  • Säteily ja solu,
  • Säteilyn haittavaikutusten luokittelu,
  • Säteily ja
    syövän synty,
  • Säteily ja raskaus.
Kirja on luettavissa STUKin sivuilla pdf-muodossa.


Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet löytyvät kaikki Stuklexistä.

Käytännönläheisempää tietoa ja ohjeistusta löytyy mm seuraavista julkaisuista

Laadunvarmistuksen kohteista ja menetelmistä saa lisää tietoa STUKin sivuilta STUK opastaa sarjan ohjeista KKTT-laitteen käyttö, Hammasröntgentoiminnan laadunvalvonta ja kuvaushuoneen säteilysuojaus , osin kannattaa lukea myös Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopasta, joka sisältää ohjeita näyttölaitteiden osalta, samoin kuvailmaisimien

teknisiin testeihin. Siinä ainakin luku 4.6 kannattaa sisällyttää omatoimisen opiskelun materiaaliksi.


Käyttöohjeet
Laitteiden ja ohjelmistojen käyttöohjeet ja tutkimusmenetelmien soveliaat suoritustavat kuuluvat olennaisena osana röntgenlaitteiden turvalliseen käyttöön, siksi niihin perehdyttäminen tutustuminen kuuluu olennaisena osana säteilysuojelua edistävään täydennyskoulutukseen. Laitteiden käyttöohjeet pitäisi löytyä niiden käyttöpaikoilta.

Jos sellaisia ei ole saatavilla, niitä voi tiedustella laitevalmistajalta.