Hyödyllisiä linkkejä:


Säteilyturvakeskus; asiatietoa säteilysuojelusta, lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä

Pääsivu http://www.stuk.fi,

Lainsäädännön muutoksista on alla olevalle STUKin sivulle koottu linkkikokoelma useimpiin muutoksiin:

Sivulta löytyy mm. tiivistelmä uuden lain tuomista muutoksista terveydenhuollon toimintaan


STUKLEX sivuilta löytyvät lait, asetukset sekä STUKin määräykset:


Asiantuntijapalvelut http://www.stuk.fi/proinfo/fi_FI/etusivu/
Viranomaismääräykset ja lainsäädäntö STUKLEX

Monitoritesti
Google haku löytää kelvollisen monitoritestin Oulun yliopiston radiologian laitoksen sivuilta